Seneste nyheder

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag, 3. juni 2019
Generalforsamling 22. nov. 2018
torsdag, 8. november 2018
Kjellerupstævne 2018
tirsdag, 2. oktober 2018
Foreningssamarbejde
fredag, 7. september 2018
Generalforsamling
tirsdag, 7. november 2017
More inUncategorised  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Kjellerup
Skytteforening torsdag den 13. juni 2019 kl. 1830 med følgende
dagsorden:

a. Valg af ordstyrer og stemmetællere.

b. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

c. Eventuelt.


Bestyrelsen i Kjellerup Skytteforening træder tilbage, da bestyrelsen
ikke ser sig i stand til at fortsætte pga. den konstante og
ødelæggende kritik af bestyrelsens arbejde fra nogle få, men ret
højlydte medlemmer. En kritik, der ikke er ny, men som også gjorde sig
gældende over for den forrige bestyrelse, og som virker ødelæggende
for bestyrelsens arbejde samt for klubbens virke og trivsel trods en i
øvrigt generel tilfredshed og god stemning i foreningen.

Ud over den konstante og uprofessionelle kritik af bestyrelsens store,
og det må understreges frivillige, arbejde med klubbens drift må
bestyrelsen desværre konstatere, at selvsamme medlemmer hele tiden
arbejder bag ryggen af bestyrelsen og ikke mindst igennem længere tid
har forsøgt - og til stadighed forsøger - at sætte bestyrelsen og
især formanden i et dårligt lys såvel internt som eksternt overfor
samarbejdspartnere og øvrige skytteklubber.

Bestyrelsen træder derfor tilbage, og i medfør heraf afholdes
ekstraordinær generalforsamling den 13. juni 2019 kl. 1830 med henblik på valg af ny
bestyrelse for Kjellerup Skytteforening.

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING

 

Torsdag den 22. november kl. 19.00

 

 

 

  

 

Vil du have indflydelse, i din eller dit barns skytteforening????

 

Så kom og vær med til generalforsamlingen.

 

 

 

Vi vil følge den opslåede dagsorden, med bla.

 

beretning fra formanden, regnskab

 

samt valg til bestyrelsen.

 

 

 

Har du forslag til foreningens fremtid,

 

skal de være formanden i hænde senest den 14. november.

 

 

 

 

Foreningen er denne aften, vært ved en bid brød.

 

Tilmelding senest d. 20. november.

 

 

 

Vi glæder os, til at se såvel nye, som gamle skytter

 

og forældre til børneskytter.

 

 

 

Vel mødt

 

              Bestyrelsen            

 

 

Hvad rører sig i Kjellerup Skytteforening.

 

 

 

Foreningssamarbejde

 

 

 

I samarbejde med, mange af de andre idrætsklubber i Kjellerup, er vi ved at se på et evt. samarbejde mellem klubberne, for at styrke de enkelte klubber ved b.la. fælles sponsorsøgning og fælles administrative opgaver og stå stærkere, overfor f.eks. kommunen.  Andre tiltag kan f.eks. være, Fælles tøj, fælles arrangementer, fælles hjemmeside (se evt. Spøttrup motion og sports hjemmeside.)

 

Der er ikke fundet en endegyldig løsning endnu, på hvordan samarbejdet imellem Kjellerups foreningsliv skal funger. Men vi sidder 2 bestyrelsesmedlemmer fra Kjellerup Skytteforening, i en styregruppe, som er med til at udarbejde en plan for et fælles samarbejde. Vi varetager selvfølgelig interessen for, hvad der kunne være behov for/fungere for Kjellerup Skytteforening.

 

Vi har ikke sagt hverken ja eller nej til, at Kjellerup Skytteforening skal indgå i denne foreningssammenlægning/fællessamarbejde, da det er en beslutning, der skal træffes af foreningens medlemmer, på en generalforsamling.

 

Vi har sagt ja til at arbejde med i en styregruppe, der er med til at udarbejde en handleplan, for hvordan foreningssammenlægnings/foreningssamarbejdsmodellen kommer til at se ud.

 

Styregruppen er i samarbejde med konsulenter fra DGI, først lige startet på gruppedannelsen, af de grupper der skal være med til at udarbejde handleplanerne. Dette arbejde kan tage mellem 2 og 3 år, før vi kender modellen, som medlemmerne skal stemme om.

 

Efter de første møder, tegner det til, at alle de samarbejdende foreninger, ønsker selvstændig økonomi i klubberne. Så det samarbejde der evt. kan blive tale om på det økonomiske, vil blive en fælles bogholder/kasserer, der styrer hver forenings regnskab.

 

Derfor er vi kede af, at der går rygter om, at Kjellerup Skytteforening er sat til salg. Dette har på ingen måde hold i virkeligheden, da vi kæmper og arbejder for en god og sund forening, der står stærkt, i Kjellerups foreningsliv.

 

Hvis der er noget I ikke forstår eller undrer jer over, er I meget velkomne til at spørge, vi tager gerne en dialog, omkring det vi arbejder med.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

KJELLERUPSTÆVNET

 

 

 

Åbent riffelstævne på 15 m bane – cal .22 og luft

 

 

 

Kjellerup Skytteforening indbyder til stævne,

 

 

 

på foreningens baner på ”Bjerget” Hasselvej 11,

 

 

 

fredag d. 2. lørdag d. 3. og søndag d. 4. nov. 2018

 

 

 

Fredag fra kl. 17 - 21, lørdag og søndag fra kl. 9 - 15.

 

Der skydes efter DGI-Skydnings bestemmelser jf. Skyttebogen.

 

 

 

 

 

HOVEDSKYDNING - præmier i forhold til deltagerantal i de enkelte klasser.

 

 

 

Børn/Junior

indskud

45 kr.

Øvrige

-

65 kr.

 

 

 

MESTERSKAB - Medaljer i klasserne uddeles efter antal deltager (1-3-6)

 

 

 

Børn/Junior

indskud

30 kr.

Øvrige

-

35 kr.

 

 

 

VANDREPOKAL - for cal .22 - der er udsat en evigt vandrende pokal til det bedste foreningshold, bestående af 6 skytter fordelt på følgende måde:

 

 

 

2 skytter fra BK

 

 

2 skytter fra J/SE/UÅ/VÅ

 

 

2 skytter fra US/VS

 

 

 

 

 

Der betales ingen indskud for at deltage i skydningen om vandrepokalen.

 

 

 

Præmier og medaljer sendes til kredsene.

 

 

 

Stævnet afvikles på elektronisk markering (MegaLink)

 

 

 

Vores køkken er åben under stævnet.

 

 

 

Vi glæder os til at se mange glade skytter til endnu et godt og hyggeligt stævne.

 

 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formand Morten Kongensgaard, tlf. 22966174.

 

 

 

 

 

Venlig hilsen

 

 

 

Kjellerup Skytteforening

 

 

 

www.kjellerup-skytteforening.dk

 

 

Kjellerup skytteforenings generalforsamling

 

torsdag den 23. november 2017 kl. 20.00

 

Tilmelding senest 21. november

 

Dagsorden

 

 

 

 • Velkomst

 • Valg af ordstyrer og stemmetællere

 • Formandens beretning

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 • Behandling af indkomne forslag

   

 

 • Valg i henhold til § 9

   

  Bestyrelsen:                        På valg er:

                                                Morten Kongensgaard

                                                Tanja Hyldig Jensen

                                                Thomas Skræp Sørensen (Modtager ikke genvalg)

   

   

  Bestyrelsessuppleant:         På valg er:

                                                  Børge Mønster

   

  Revisor:                               På valg er:

                                               Jørgen Jacobsen (Modtager ikke genvalg)

   

  Revisorsuppleant:               På valg er:

                                                 Mikael Nordstrøm

   

  Fanebærer:                         Ikke på valg