Seneste nyheder

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag, 3. juni 2019
Generalforsamling 22. nov. 2018
torsdag, 8. november 2018
Kjellerupstævne 2018
tirsdag, 2. oktober 2018
Foreningssamarbejde
fredag, 7. september 2018
Generalforsamling
tirsdag, 7. november 2017
More inUncategorised  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Kjellerup
Skytteforening torsdag den 13. juni 2019 kl. 1830 med følgende
dagsorden:

a. Valg af ordstyrer og stemmetællere.

b. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

c. Eventuelt.


Bestyrelsen i Kjellerup Skytteforening træder tilbage, da bestyrelsen
ikke ser sig i stand til at fortsætte pga. den konstante og
ødelæggende kritik af bestyrelsens arbejde fra nogle få, men ret
højlydte medlemmer. En kritik, der ikke er ny, men som også gjorde sig
gældende over for den forrige bestyrelse, og som virker ødelæggende
for bestyrelsens arbejde samt for klubbens virke og trivsel trods en i
øvrigt generel tilfredshed og god stemning i foreningen.

Ud over den konstante og uprofessionelle kritik af bestyrelsens store,
og det må understreges frivillige, arbejde med klubbens drift må
bestyrelsen desværre konstatere, at selvsamme medlemmer hele tiden
arbejder bag ryggen af bestyrelsen og ikke mindst igennem længere tid
har forsøgt - og til stadighed forsøger - at sætte bestyrelsen og
især formanden i et dårligt lys såvel internt som eksternt overfor
samarbejdspartnere og øvrige skytteklubber.

Bestyrelsen træder derfor tilbage, og i medfør heraf afholdes
ekstraordinær generalforsamling den 13. juni 2019 kl. 1830 med henblik på valg af ny
bestyrelse for Kjellerup Skytteforening.