Den nye bestyrelse i Kjellerup Skytteforening har konstitueret sig som følger:

Niels Olsen: Formand
Tanja Hyldig Jensen: Næstformand og sekretær
Børge Riis: Banemester
Steen Bisgaard: Våbenmester
Mona Berthel: Medlemsbestyrer og kasserer. 

Børge Mønster: Suppleant, klub-pedel og indkøbschef
Niels Juul: Suppleant. 

Bestyrelsen ser frem til arbejdet og til samarbejdet med alle.

Vi sætter stor pris på, at medlemmerne i nødvendigt omfang assisterer med klubbens drift. Al hjælp værdsættes således i høj grad, for uden alles hjælp kan klubben selvsagt ikke eksistere. 

Sluttelig - og ikke mindst - en stor tak til Morten og Mathias for deres store arbejde i den gamle bestyrelse. Morten har lovet stadig at hjælpe med torsdagskassen, og Mathias har lovet fortsat at være fanebærer, at lave banevagtplan og yde praktisk hjælp. 

Bedste skyttehilsener og med ønsket om mange gode skydeaftener og skydearrangementer. Kjellerup Skytteforening er en klub, hvor skydning og hyggeligt samvær går hånd i hånd. 

Bestyrelsen i Kjellerup Skytteforening