Referat fra bestyrelsesmøde i Kjellerup Skytteforening

Mandag d. 07/05 - 2018

1.     Status på opgaver

 

1.1.  Renovering af ungdomslokale.

Der er spartlet og malet og der arbejdes videre med renoveringen af lokalet. Casper Armose er tovholder i opgaven.

 

1.2.  Nøgle til krolf.

Tanja undersøger nærmere hvem der i bueskytteklubben har en nøgle til skuret, således krolf også kan have deres ting stående i skuret. Måske skal der monteres ny hængelås. Tanja vender tilbage hurtigst muligt.

 

1.3.  Elektriker.

Ifølge Henrik Barrith, så er de 100% færdige med el-opgaverne, i henhold til Martins beskrivelse på opgaverne fra den 24. januar 2017.

 

1.4.  Udlejning Randi.

Asta har meddelt, at hun ikke længere ønsker at stå for udlejningen. Randi har taget over på dette og er ved at blive sat ind i opgaven.

 

2.     Aktiviteter

 

2.1.  Rikke har været på seminar.

Silkeborg Kommune havde inviteret diverse foreninger til et seminar/møde omkring Silkeborg Kommune som Outdoor kommune. Orienteringsklubber kunne godt være interesseret i biathlonarrangementer i Kjellerup området, hvor løb og skydning kombineres.

 

2.2.  Fremtidens rengøring.

Det er aftalt, at der udføres 24 rengøringer om året til en pris på 300,- kr. pr. gang + kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster. Der aftales nærmere tidsplan med Rikke omkring tidspunkter/dage for rengøringen.

 

2.3.  Paraply sammenlægning.

Der er et større fællesmøde i ArenaMidt den 23. maj fra kl. 17.30 – 20.00 vedr. paraply sammenlægningen, hvor bl.a. DGI er indlægsholdere. Hele bestyrelsen er inviteret til at deltage. Tilmelding skal ske til Morten snarest muligt.

 

 

2.4.  Anders Hartvig.

Anders holdt et lille indlæg omkring etablering af 6 stk. nye overnatningshytter der indvies ved ArenaMidt den 25. august. Planen er at hytterne bl.a. udlejes til sportsfolk der måske kunne have interesse i også at prøve skydning. Morten sender informationsmateriale til Anders omkring hvad vi kan tilbyde, således det kan blive en del af reklamematerialet.

2.5.  Skydearrangementer.

ArenaMidt kommer 8 personer den 28. juni kl. 19.00 til skydearrangement, hvor de gerne vil skyde på festskiver. Morten, Tanja og Klaus står for arrangementet.

 

2.6.  Deltagelse i arrangement i ArenaMidt.

Vi er inviteret til deltagelse i et arrangement i ArenaMidt den 25. august. Morten undersøger og vender tilbage om det er muligt at låne DGI´s skydetrailer tilsvarende vi tidligere har gjort til lignende arrangementer.

 

2.7.  Politigodkendelse af baner.

Vi skal have godkendt vores udendørs- og indendørs baner m.m. af politiet. Godkendelsen sker ved et fysisk besøg/inspektion. Morten vil spørge om Thomas Sørensen vil mødes med politiet for gennemgang/inspektion.

 

2.8.  DGI og DIF tilskudspulje.

DGI og DIF har en tilskudspulje på 45 millioner til initiativer og tiltag der fremmer udvikling. Morten mener, at det vi måske skulle prøve at søge i forhold til vores deltagelse i paraply sammenlægningen.  

 

3.     Div.

Martin vil kontakte Børge Mønster og Leo for nærmere aftale nærmere omkring vedligeholdelse af udearealer.

 

Det er aftalt, at der sommerlukkes i uge 28, 29, 30 og 31. Sidste skydning før sommerferien er tirsdag den 3. juli og første skydning efter sommerferien er tirsdag den 7. august. Tanja sørger for opslag på Facebook og infoseddel i klubben.