Hvem kan du møde i Kjellerup Skytteforening. 

 

Bestyrelsen

Formand:

Næstformand:

Sekretær: Tanja Hyldig Jensen

Kassere:  

Bestyrelsesmedlem: 

 

Ved kassen/lugen:

Asta Pedersen

Rikke Mccarron

 

 

Banevagter

Thomas Sørensen

Inger Sørensen

Børge Riis

Børge Mønster

Gunnar Jørgensen

Bjarne Poulsen

Niels Juul

Claus Jensen

Tanja Hyldig Jensen